1. Yhtymän nimi ja kotipaikka: TALLI HYVÄNTAHTOISET, Hämeenlinna.

2. Yhtymä omistaa suomenhevosen AULANGON AHKERA (UELN 246001500161358) eli ARTTU. Yhtymä voi omistaa myös muita hevosia.

3. Yhtymän tarkoituksena on omistamansa hevosen elämää seuraamalla lisätä kansalaisten hevostuntemusta ja yhteisöllisyyttä sekä tukea vähävaraisia lapsia ja nuoria.

Tarkoitustaan yhtymä toteuttaa julkaisemalla sosiaalisessa mediassa hevostietoutta kahdesti kuukausittain ja järjestämällä hevostapaamisia sekä lahjoittamalla osuuksista kertyneet varat Pelastakaa Lapset ry:lle vähävaraisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

4. Yhtymän toimikausi on määräaikainen. Yhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja päättää toimintansa 31.12.2019.

5. Yhtymän osuusmaksu on 50€. Se on kertamaksu, joka kattaa hevosen omistus- ja edustuskulut.

Yhtymä maksaa hevosen edustuskulukorvausta 50 €/kk Aulangon Ratsastuskoulu Oy:lle, joka vastaa hevosen kuluista muilta osin – kuten hoito-, vakuutus- ja valmennusmaksuista – yhteisomistuksen ajan.

6. Osakkaan omistamilla osuuksilla ei ole ylärajaa. Yhtymän osakkaat, osakkaiden yhteystiedot, liittymispäivä ja osuuksien lukumäärä kirjataan osakasluetteloon. Yhteystietoja ei luovuteta yhtymän ulkopuolisille.

7. Jokainen osuus antaa osuuden haltijalle yhden (1) äänen käytettäväksi yhtymän kokouksissa äänestystä vaativissa kysymyksissä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

8. Määräajan päätyttyä Aulangon Ahkera palaa 1.1.2020 Aulangon Ratsastuskoulu Oy:n omistukseen käytettyjä hoito-, valmennus- ja muita kuluja vastaan.

9. Yhtymän nimenkirjoitusoikeus on vuosikokouksen nimeämällä edustajalla ja/tai rahastonhoitajalla. Edustajan tai rahastonhoitajan tullessa esteelliseksi toimimaan toinen heistä on velvollinen aloittamaan toimet uuden edustajan tai rahastonhoitajan valitsemiseksi.

10. Yhtymän tilikausi on kalenterivuosi.

11. Yhtymän maksuliiketili on Etelä-Hämeen Osuuspankissa. (BIC OKOYFIHH)
Tilinumero on: FI68 5680 0020 3985 39.

12. Yhtymällä on vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta:

Kevätkokous vuoden alkuneljänneksellä, jossa
– todetaan osakkaiden määrä
– ensimmäisessä kokouksessa valitaan yhtymän koko toimintakaudeksi osakkaista viisi henkilöä hallitukseen ja heille yksi varajäsen
– hallituksen jäsenistä yksi toimii yhtymän edustajana ja yksi rahastonhoitajana.
– valitaan yhtymälle toiminnantarkastaja.
– käsitellään yhtymän toimintasuunnitelma
– päätetään mahdollisista palkkio- ja kuluvarauksista sekä kulukorvauksista
– käsitellään kutsussa ilmoitetut asiat

ja

Syyskokous vuoden loppuneljänneksellä, jossa
– todetaan osakkaiden määrä
– käsitellään toimintakertomus
– esitetään tilintarkastuskertomus sekä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
– vahvistetaan tilinpäätös
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
– käsitellään muut kutsussa ilmoitetut asiat

Yhtymän osakkaan on ilmoitettava edustajalle sähköpostitse vähintään 21 päivää ennen kokousta, mitä muita asioita haluaa kokouksissa käsiteltävän.

Mikäli vähintään 50% osakkaista vaatii, tulee järjestää ylimääräinen yhtymän kokous.
Yhtymän edustaja kutsuu osakkaat yhtymän kokoukseen viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

13. Yhtymä sitoutuu luovuttamaan kaiken edustuskulujen (kts. kohdat 4 ja 5) yli menevän osuusmaksutuoton Pelastakaa Lapset ry:n hyväntekeväisyystoimintaan käytettäväksi suomalaisten vähäosaisten lasten tukemiseen.

14. Maksaessaan osuusmaksun osakas hyväksyy nämä säännöt ja hänet merkitään osakasluetteloon.

Talli Hyväntahtoiset / Salla Varenti, tallin perustaja
kotisivut: http://www.aulangonahkera.com
sähköposti: aulangonahkera@gmail.com